testmachtiging

Voornaam/-letters

Achternaam

E-mail

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Machtigt hierbij de Stichting Amsterdams Kleinkunst Festival af te schrijven van het volgende rekeningnummer

jaarlijkseenmalig

het volgende bedrag (in euro's)

Opmerkingen

Door te accepteren machtigt u het festival om het bovenstaande bedrag af te schrijven van het genoemde rekeningnummer. Opzeggen van de machtiging kan op elk moment door een mail te sturen aan vrienden@amsterdamskleinkunstfestival.nl