ANNIE M.G. SCHMIDTPRIJS

Zelf een lied insturen


Bekronen van kwaliteit

De Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival, is een onderscheiding voor het mooiste theaterlied van het afgelopen theaterseizoen. De Annie M.G. Schmidtprijs werd in 1992 ingesteld om de tekstschrijver, componist en vertolker(s) van het beste lied te bekronen dat in het voorgaande jaar is uitgevoerd in een Nederlands theater. De prijs – 3.500 euro en het bronzen borstbeeld van Annie M.G. Schmidt gemaakt door Frank Rosen – is beschikbaar gesteld door Buma Cultuur.

Uitreiking Annie M.G. Schmidtprijs 2014 Fotografie: Jaap Reedijk

Uitreiking Annie M.G. Schmidtprijs 2014 Fotografie: Jaap Reedijk


Zelf een lied insturen

De deadline voor inschrijven was donderdag 15 december 2016.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Welke liedjes komen in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor de Annie M.G. Schmidtprijs 2016 moet een lied voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Zowel tekst als muziek moeten oorspronkelijk geschreven zijn voor een professioneel Nederlandstalig kleinkunstprogramma dat in het seizoen 2015/2016 gespeeld is in de Nederlandse theaters. Als seizoen wordt de data van de Amsterdamse Uitmarkt gehanteerd: 28 aug. 2015 tot 26 aug.2016.
  • Liederen die voor televisie, radio of CD zijn geschreven en niet in het theater zijn uitgevoerd, komen niet in aanmerking.
  • Het lied moet voor het eerst in het betreffende theaterprogramma gezongen zijn, zodat een oud lied uit bijvoorbeeld een radio/televisie programma, dat jaren later op het repertoire gezet wordt niet mee kan dingen.
  • Iedere tekstschrijver, componist en uitvoerende solist of groep heeft het recht maximaal drie liederen in te sturen. Stel daarom al uw medewerkers en collega’s op de hoogte.

De selectieprocedure
Inzendingen dienen uiterlijk 15 december 2016 in het bezit te zijn van het Amsterdams Kleinkunst Festival.

  • Een commissie maakt in januari 2017 uit het aantal ingezonden liederen een selectie, in overleg met en onder leiding van de juryvoorzitter.
  • De voltallige jury zal in maart 2017 uit het geselecteerde materiaal zes liedjes nomineren. Ieder jurylid behoudt echter het recht ook al het andere materiaal op te vragen en te beoordelen. Op 9 april 2017 wordt bekend gemaakt welk lied wordt onderscheiden met de Annie M.G. Schmidtprijs 2016.

De jury
Voor de jury zijn mensen benaderd die vanuit verschillende disciplines te maken hebben met professionele kleinkunstbeoefening. Jacques Klöters is voorzitter.

Definitie van het Kleinkunstlied
Het kleinkunst (of het chanson, musical- en cabaretlied) is het enige genre in de liedkunst dat gekenmerkt wordt door een kwalitatief goede tekst. Een goede popsong, een prachtige smartlap of een grandioze opera-aria kunnen kwaliteit hebben met een slechte tekst. Bij een goed kleinkunstlied is dat onmogelijk. Voor alle duidelijkheid; als Randy Newman Nederlandstalig werk zou schrijven van dezelfde kwaliteit als zijn Engelstalige repertoire, schreef hij naar onze opvatting kleinkunstliederen.

Wat is kwaliteit?
Kwaliteit van een tekst dient niet te worden verward met inhoud! Het Harlekijnlied van Herman van Veen heeft ons niets te melden, maar is wel degelijk een kleinkunstlied, omdat de absurde tekst origineel is en vernuftig in elkaar zit. (Het Harlekijnlied zou overigens niet voor de prijs in aanmerking komen, want het is geschreven op bestaande buitenlandse muziek, maar dit terzijde). Natuurlijk mag een kleinkunstlied geen overbodige herhalingen en stoplappen bevatten, maar in sommige gevallen zijn ze juist onontbeerlijk, zoals bij parodieën. Veel goede kleinkunstteksten rijmen niet goed, hebben metrische tekortkomingen, raken inhoudelijk kant noch wal. Let op: bij goede kleinkunstliederen zijn deze ogenschijnlijke fouten bewust gehanteerd; ze zijn niet uit onmacht gebruikt.

Het spreekt vanzelf dat de muziek en uitvoering een lied (dus ook een kleinkunstlied) kunnen maken en breken. Muziek en uitvoering beschouwen we als ondersteunend voor de tekst. Een goede tekst kan met goede muziek en uitvoering een beter eindresultaat opleveren. Goede muziek kan echter nooit een slechte tekst (en daarmee het lied) verbeteren.

Mocht u, ondanks dit schrijven, nog vragen hebben, neem dan telefonisch contact op met het Amsterdams Kleinkunst Festival, telefoon: 06 – 50250733.